Klikkaa itsesi Mitron postilla-arkistoon tästä

Uusimmat kirjoitukset

3.7.2014Aikaansaannokseni Euroopan parlamentissaLue lisää »22.5.2014Populismi USA-kauppasopimuksella on pikkusieluistaLue lisää »21.5.2014Oikeisto voittamassa eurovaalit -- Uusi SuomiLue lisää »

Tiedotteet

Työskentely parlamentissa

Alla olevien linkkien kautta voit lähemmin tutustua Mitron työskentelyyn parlamentissa

PUHEENVUOROT TÄYSISTUNNOISSA

KYSYMYKSET

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSET

MIETINNÖT

LAUSUNNOT

youtube.jpeg

Katso Mitron ajankohtaiset videot YouTubesta!

sd.jpeg

VASTUUT JA TEHTÄVÄT EUROOPAN PARLAMENTISSA


mitro_repo_tehtavat_parlamentissa.jpeg

SISÄMARKKINAT- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNTA (IMCO)


Mietinnöt

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

Lausunnot

Yhteisön innovaatiopolitiikka muuttuvassa maailmassa

S&D-ryhmän kannanmuodostaja (ns. varjoraportoijavastuu)


Mietinnöt

ETA-Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet

Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus

Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla

Uusi kuluttajapoliittinen strategia

Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaan koskevaa huolenaihetta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi huviveneistä ja vesiskoottereista

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ns. ODR-asetus) 

 

 Lausunnot

Innovaatiounioni: Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan

Toimet ruoan haaskauksen välttämiseksi: Strategiat elintarvikeketjun tehostamiseksi EU:ssa

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020)

- Järkevä sääntely - pk-yritysten tarpeet

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNTA (CULT)


S&D-ryhmän kannanmuodostaja (ns. varjoraportoijavastuu)

Mietinnöt

Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu

Vuosina 2014–2020 toteutettava Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Lausunnot

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen

Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa