Klikkaa itsesi Mitron postilla-arkistoon tästä

Uusimmat kirjoitukset

3.7.2014Aikaansaannokseni Euroopan parlamentissaLue lisää »22.5.2014Populismi USA-kauppasopimuksella on pikkusieluistaLue lisää »21.5.2014Oikeisto voittamassa eurovaalit -- Uusi SuomiLue lisää »

Tiedotteet

PARLAMENTISSA PITÄMÄNI PUHEET VUOSINA 2012-2013

JOULUKUU 2013


MARRASKUU 2013


Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Luova Eurooppa -ohjelma

Yhteinen Erasmus -ohjelma

Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino (eli pörssiyhtiöiden naiskiintiöt)

Bangladesh: ihmisoikeudet ja tulevat vaalit

EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen

LOKAKUU 2013


Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu

Euroopan naapuruuspolitiikasta

Siirtolaisvirroista Välimerellä - Lambedusan traagiset tapahtumat

SWIFT-sopimuksen keskeyttäminen NSA-vakoilun vuoksi

Yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

Sähköisestä viestinnästä

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 

Euroopan väestön demograafisia tietoja koskevat tilastot

Ihmisoikeuksista Sahelin alueella

Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä - erityisesti muukalaisvihan ja homofobian kannalta

Euroopan rajavartiointijärjestelmästä (Eurosur) 

CIA-vankilennoista Euroopan alueella

Rajatylittävän lainvalvontayhteistyön tehostaminen EU:ssa

Kastijärjestelmään perustuva syrjintä

Ammattipätevyyksien tunnustaminen

EU:n ja Armenina välinen viisumisopimus

EU:n ja Kiinan investointisopimuksesta

EU:n ja Taiwanin kauppasuhteista

EU:n toimet Syyrian konfliktissa ja pakolaistulvan hallinnoiminen

Korruptiosta julkisella ja yksityisellä sektorilla 

Kansainvälinen yksityisoikeus ja työsuhteet

Tupakkatuotteista (ns. tupakkadirektiiviäänestys)

EU:n rakennerahastoista

Keskustelu huviveneistä ja vesiskoottereista (sekä asiasta järjestetty toinen keskustelu)

SYYSKUU 2013


EU:n nuorisostrategian 2010-2012 täytäntöönpanosta

Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot

Syyrian tilanne

Palveluiden sisämarkkinat

Egyptin tilanne

Keski-Afrikan tasavallan tilanne

Bahrainin tilanne

Unionin tila

Oikeus asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä 

Energian sisämarkkinat toimiviksi

info.pngVoit lukea sekä katsoa videolta puheitani. Otsikon linkki johtaa suoraan Euroopan parlamentin sivulle.

KESÄKUU 2013


Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus

Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten

Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet

Naisten koulutuksellinen ja ammatillinen liikkuvuus

TOUKOKUU 2013


Yleisten tullietuuksien palauttaminen Myanmarille/Burmalle

Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa

Intia: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset

Ruanda: Victoire Ingabiren tapaus

Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Pyrotekniset tuotteet

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano

Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat

Riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet

HUHTIKUU 2013


Finanssi- ja talouskriisin vaikutus ihmisoikeuksiin

Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot

Kroatiaa koskeva vuoden 2012 kattava seurantakertomus 

Turkkia koskeva vuoden 2012 edistyskertomus 

Montenegroa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus

Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin

Vietnam ja erityisesti sananvapaus

Kazakstanin ihmisoikeustilanne

Guantánamo: vankien syömälakko

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus

Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla

Kehityksen edistäminen kaupan kautta  

Kauppaan ja investointeihin perustuva kasvu kehitysmaissa

MAALISKUU 2013


Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa  

Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin

Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot  

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu  

Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu - Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (keskustelu)  

Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko 

Sopupelit ja lahjonta urheilussa 

EU:n ja Kiinan suhteet 

Egyptin tilanne 

Maahanmuuttajien kotouttaminen, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus 

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen 

Päätöslauselma - 7. ja 8. helmikuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät monivuotisesta rahoituskehyksestä 

Sopupelit ja lahjonta urheilussa (keskustelu) 

HELMIKUU 2013


Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus 

Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen 

Sisämarkkinoiden hallinnointi 

Laos: Sombath Somphonen tapaus 

Ihmisoikeusaktivistien pidätykset Ihmisoikeusaktivistien pidätykset Zimbabwessa 

Äskettäiset hyökkäykset terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa 

Euroopan pakolaisrahasto, Euroopan paluurahasto ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten perustettu eurooppalainen rahasto

Kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen

Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen

TAMMIKUU 2013


Irakin tilanne

Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa

Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä 

Ihmisoikeustilanne Bahrainissa

Keski-Afrikan tasavallan tilanne

Luottoluokituslaitokset 

Nuorisotakuu 

EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa 

Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi

Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia

JOULUKUU 2012


Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010–2011)   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2011    

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

EU:n ihmisoikeusstrategian tarkistamisesta   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Israelin hallituksen päätöksestä laajentaa siirtokuntia Länsirannalla   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Ukrainan tilanteesta   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Albaniaa koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta  

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Kongon tilanne   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Kastisyrjintä Intiassa   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Euroopan globalisaatiorahasto  

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)  

Yhtenäinen patenttisuoja 

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen tekemisestä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Euroopan unionin teemavuodesta 2013

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

MARRASKUU 2012


Tietoverkkoturvallisuudesta ja -puolustuksesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan roolista ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Asetuksesta Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Burman tilanne, erityisesti jatkuvat väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Maahanmuuttajien tilanne Libyassa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Valmistelut erityisesti monivuotista rahoituskehystä käsittelevää Eurooppa-neuvoston kokousta varten (22.-23. marraskuuta 2012)

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Asetuksesta puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentamisesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Asetuksesta räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Sosiaalisia investointeja koskevasta sopimuksesta – vastauksesta kriisiin

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Lasten suojelusta digitaalimaailmassa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Maataloustuotteita koskevasta tiedotuksesta ja menekinedistämisestä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

 

LOKAKUU 2012


Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti - Euroopan kansalaisten ja yritysten sisämarkkinoiden toimintaa koskevat huolenaiheet (keskustelu)

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta huolenaiheesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Lainsäädäntöpäätöslauselma konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Euroopan unionin teemavuodesta 2013

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

SYYSKUU 2012


Mietintö yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta ja Eurooppa 2020 -strategiasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Mietintö ehdotuksesta rikkidirektiiviksi

Katso puheenvuoro tästä sekä tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Mietintö Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen 

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Mietintö ehdotuksesta rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta 

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Kiireellinen ihmisoikeuspäätöslauselma Rohingya-muslimien vainosta Myanmarissa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Venäjän oikeusjärjestelmän tilasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Päätöslauselma Syyrian tilanteesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

 

HEINÄKUU 2012


Täysistuntokeskustelu Kyproksen puheenjohtajakaudesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma yhteisen maatalouspolitiikan suorista tukijärjestelmistä 

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma väärentämisen vastaisesta kauppasopimuksesta ACTA:sta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma eläinten suojelun ja hyvinvoinnin strategiasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmistä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma peruspankkipalvelujen saatavuudesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

 

KESÄKUU 2012


Päätöslauselma vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Päätöslauselma imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Täysistuntokeskustelu rankaisemattomuudesta Filippiineillä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma alustavien talousarviosuunnitelmien seurannasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanteesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Suositus neuvostolle ihmisoikeuksista vastaavasta Euroopan unionin erityisedustajasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Täysistuntokeskustelu Schengenin arviointimekanismin oikeusperustasta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustamisesta ja edistämisestä EU:ssa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

TOUKOKUU 2012


Päätöslauselma saman palkan maksamisesta samanarvoisesta työstä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Kiireellinen ihmisoikeusaihe: Azerbaidžan

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Kiireellinen ihmisoikeusaihe: pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanne

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamisesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Täysistuntokeskustelu sisämarkkinoiden tulostaulusta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

 

HUHTIKUU 2012


Päätöslauselma Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma naisista ja ilmastonmuutoksesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma EU:n ja Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimuksesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvotteluista

Katso puheenvuorot tästä ja tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

 

MAALISKUU 2012


Päätöslauselma Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Turkkia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistamisesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma lentomatkustajien oikeuksien soveltamisesta ja toimivuudesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma syrjivistä verkkosivuista  

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Venäjän tilanteesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Kiireellinen ihmisoikeusaihe: Ihmiskauppa Siinain niemimaalla

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Kiireellinen ihmisoikeusaihe: Israelin joukkojen iskut palestiinalaisille televisioasemille

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Kiireellinen ihmisoikeusaihe: Ihmisoikeusloukkaukset Bahrainissa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma lapsityövoimasta kaakaoalalla

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma EU:n diapetesepidemian torjumisesta 

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Makedonian EU-jäsenyydestä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Islannin EU-jäsenyydestä

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Bolognan prosessista

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

 

HELMIKUU 2012


Kiireellinen ihmisoikeusaihe: Kuolemanrangaistus Japanissa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Kiireellinen ihmisoikeusaihe: Kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä, erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapaus

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä   

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma Venäjän tilanteesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

Päätöslauselma Syyrian tilanteesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma EU:n ja Marokon välisestä sopimuksesta maatalous- ja kalastustuotteissa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma luonnoksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta ravitsemusväitteiden luettelon osalta (kirjallinen puheenvuoro)

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

30. tammikuuta 2012 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta laadittu päätöslauselma (kirjallinen puheenvuoro)

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)

 

TAMMIKUU 2012


Päätöslauselma toimista ruoan haaskauksen välttämiseksi: strategiat elintarvikeketjun tehostamiseksi EU:ssa

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Täysistuntokeskustelu Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmasta (kirjallinen puheenvuoro) 

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle) 

Päätöslauselma 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (kirjallinen puheenvuoro)

Katso puheenvuoro tästä (avautuu Euroopan parlamentin sivulle)